Lag (1988:1461) om skattefrihet för vissa ersättningar från Österrike

SFS nr
1988:1461
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1988-12-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1332

1 § Ersättningar som lämnas enligt den lag som den 23 mars 1988
antogs i Österrike till 50-årsminnet av landets ockupation
(Ehrengaben- und Hilfsfondsgesetz) ska vid inkomstbeskattningen
inte utgöra skattepliktig inkomst för mottagaren.
Lag (2011:1332).

Övergångsbestämmelser

1988:1461

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989. Den tillämpas dock
även på ersättningar som utbetalats dessförinnan.