Förordning (1988:1475) om undersökning beträffande HIV-smitta i brottmål

SFS nr
1988:1475
Departement/myndighet
Justitiedepartementet Å
Utfärdad
1988-12-15
Författningen har upphävts genom
SFS 2004:260
Upphävd
2004-07-01

Om undersökning har utförts enligt lagen (1988:1473) om undersökning
beträffande HIV-smitta i brottmål, skall den läkare som svarar för
undersökningen underrätta målsäganden och åklagaren om resultatet av
undersökningen.

Underrättelsen skall, om hinder inte möter, meddelas målsäganden vid ett
personligt sammanträffande.