Förordning (1988:150) om beredskapslagring av olja och kol m.m. under lagringsåret 1988/89;

SFS nr
1988:150
Departement/myndighet
Industridepartementet
Utfärdad
1988-04-07

Regeringen föreskriver enligt 9 § lagen (1984:1049) om beredskapslagring
av olja och kol och 10 § lagen (1985:635) om försörjningsberedskap på
naturgasområdet att följande andelar av basmängderna för
lagringsbränslen skall lagras under lagringsåret 1988/89.

________________________________________________________________________
Varuslag Procentandel av basmängden
________________________________________________________________________

Kol 37
Motorbensin 25
Fotogen 25
Dieselbrännolja/
eldningsolja 1 och 2 25
Övriga eldningsoljor 25
Gasol 25
________________________________________________________________________

I fråga om ersättningsbränsle för naturgas skall lagringsprocenten
motsvara 28 procent av basmängden för respektive varuslag.