Lag (1988:1515) om äldre sedlar på tiotusen kronor

SFS nr
1988:1515
Departement/myndighet
Finansdepartementet B
Utfärdad
1988-12-15

Av Sveriges riksbank utgivna sedlar om tiotusen kronor enligt
kungörelsen (1958:582) om utgivande av nya riksbankssedlar å tio tusen
kronor skall upphöra att vara lagligt betalningsmedel den 31 december
1991.

Om inlösen av sedlar som upphört att vara lagligt betalningsmedel finns
bestämmelser i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank.