/r1/ Förordning (1988:1547) om ränta på studielån för år 1989;

SFS nr
1988:1547
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1988-12-15

Regeringen fastställer den ränta som enligt 8 kap. 2 § studiestödslagen
(1973:349) skall utgå på studielån till 5,6 procent för år 1989.