/r1/ Förordning (1988:1574) om basbelopp för år 1989;

SFS nr
1988:1574
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1988-12-19

Regeringen fastställer basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän
försäkring till 27 900 kronor för år 1989.