/r1/ Lag (1988:23) om tillämpning av lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m. m. vid viss försöksverksamhet;

SFS nr
1988:23
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1988-01-14
Ändring införd
t.o.m. SFS1992:1567

Lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m. m. skall
tillämpas på läkemedel som har förskrivits av en distriktssköterska som
deltar i försöksverksamhet med förskrivning av läkemedel enligt de
föreskrifter som socialstyrelsen meddelar. Därvid skall läkemedel som
har förskrivits av en distriktssköterska likställas med läkemedel som
har förskrivits av en läkare.

Övergångsbestämmelser

1988:23

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1988 och gäller till utgången av år
1991. Lagen skall tillämpas även på läkemedel som har förskrivits före
utgången av år 1991 men som expedieras efter denna tidpunkt.

1991:1592

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

Lagen skall tillämpas även på läkemedel som har föreskrivits före
utgången av år 1993 men som expedieras efter denna tidpunkt. Lag
(1992:1567).