Utrikesdepartementets föreskrifter (1988:251) om förfarandet vid översändande av delgivningsframställningar enligt 1965 års Haagkonvention om delgivning i utlandet av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur

SFS nr
1988:251
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1988-04-25
Författningen har upphävts genom
SFS 2013:982
Upphävd
2014-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1997:19

Utrikesdepartementet föreskriver följande med stöd av Kungl.
Maj:ts cirkulär (1969:495) till statsmyndigheterna med anledning
av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om delgivning i
utlandet av handlingar i mål och ärenden av civil eller
kommersiell natur.

Inledande bestämmelse

1 § Av Kungl. Maj:ts cirkulär (1969:495) med anledning av Sveriges
tillträde till Haagkonventionen om delgivning i utlandet av handlingar i
mål och ärenden av civil eller kommersiell natur framgår, att
framställning från en domstol om delgivning i en annan konventionsstat
än Danmark, Finland eller Norge skall göras av domstolen direkt hos
centralorganet i den stat där den som söks för delgivningen är bosatt
eller uppehåller sig. En förteckning över konventionsstaternas
centralorgan är fogad som bilaga till dessa föreskrifter.

Blanketter m. m.

2 § De blanketter som skall användas för delgivningsframställningar är
Dv 816 A och B (engelsk text), Dv 817 A och B (fransk text), eller Dv
814 A och B (tysk text). Blanketterna rekvireras från domstolsverket,
blankettsektionen, 551 81 Jönköping.

3 § Vid framställningen skall fogas delgivningshandlingen eller en kopia
av denna. Såväl framställningen (med sammanfattning) som
delgivningshandlingen skall översändas i två exemplar.

Av konventionen framgår, att de uppgifter som skall lämnas på
blanketterna får avfattas på den anmodade statens språk eller på
engelska eller franska. I regel bör något av de båda sistnämnda språken
användas.

Delgivningsförfarandet

4 § I delgivningsframställningen skall anges på vilket sätt delgivningen
önskas verkställd. På blanketten anges tre olika möjligheter, nämligen

1. delgivning i den form som lagen i den anmodade staten föreskriver för
delgivningar i motsvarande fall,

2. delgivning på särskilt sätt enligt den begärande domstolens krav
eller önskemål i det enskilda fallet,

3. överlämnande på formlöst sätt.

Om personlig delgivning önskas, skall alternativ 2 användas. Därvid
skall anges att delgivning skall ske med den sökte personligen genom
stämningsman eller annan behörig person. Alternativ 3 bör användas
endast när formell delgivning inte erfordras.

Översättning

5 § Om framställningen avser delgivning enligt 4 § första stycket 1
eller 2, krävs i vissa fall att handlingen avfattas på eller översätts
till det officiella språket eller ett av de officiella språken i den
anmodade staten. I vilka fall sådan översättning krävs framgår av
bilagan till dessa föreskrifter.

6 § Den ansökande domstolen skall ombesörja översättning
av delgivningshandlingen i de fall där så erfordras.
Upplysningar om auktoriserade translatorer lämnas av
Kammarkollegiet.

Något krav på bestyrkande av översättningen genom något
officiellt organ är inte uppställt i konventionen.
Föreskrifter (1997:19).

Framställning från annan myndighet än domstol

7 § Om en annan statlig myndighet än domstol vänt sig till
utrikesdepartementet för bistånd med delgivning i mål eller ärende av
civil eller kommersiell natur och därvid upplysts om att
delgivningsframställningen kan riktas direkt till centralorganet i den
anmodade staten, tillämpas föreskrifterna i 1–6 §§ på motsvarande sätt.

Ytterligare upplysningar

8 § Ytterligare upplysningar om tillämpningen av 1965 års
Haagkonvention om delgivning lämnas av Utrikesdepartementet,
enheten för internationell rättshjälp (Box 16121, 103 23
Stockholm, tel. 08/405 1000). Föreskrifter (1997:19).

Bilaga
________________________________________________________________________
Stat Centralorgan Krav på
översättning
av delgivnings-
handlingar
m.m.
____________________________________________________________________________

Amerikas
Förenta U.S. Department of Justice engelska
Stater med Civil Division
District Office of Foreign
of Columbia, (adr.: 10th and Constitution
Guam, Avenue, N.W., Washington,
Litigation D.C. 20004, USA)
Jungfruöarna och
Puerto Rico

Antigua och
Barbuda The Registrar of the High
Court of Antigua and Barbuda
(adr.: St. John’s, Antigua)
Barbados The Registrar of the Supreme
Court of Barbados
(adr.: Bridgetown, Barbados)
Belgien Le Ministère de la Justice, Ad- franska
ministration de la Législation
(adr.: Place Poelaert 4, 1000
Bryssel, Belgien)
Botswana The Minister of State in the engelska
Office of the President of the
Republic of Botswana
(adr.: Gaborone, Botswana)
Canada
Alberta Attorney-General for Alberta,
Att: Executive Director – Court
Services
(adr.: 9833-109th Street,
Edmonton, Alberta, Canada
T5K 2E8)
Brittiska
Columbia Ministry of the Attorney-
General for British Columbia,
Office of the Deputy Minister
(adr.: Fifth Floor, 910 Govern-
ment Street, Victoria, British
Columbia, Canada V8V 1X4)
Manitoba Attorney-General for Manitoba,
c/o Director – Civil Legal
Services
(adr.: Woodsworth Building,
6th floor, 405 Broadway,
Winnipeg, Manitoba, Canada
R3C 0V8)
New Brunswick Attorney-General for New
Brunswick
(adr.: P.O. Box 6000,
Fredericton, New Brunswick,
Canada E3B 5H1)
Newfoundland Department of Justice
(adr.: Confederation Building,
St. John’s, Newfoundland,
Canada A1C 5T7)
Nova Scotia Attorney-General of Nova
Scotia, Legal Services Division
(adr.: P.O. Box 7, Halifax, Nova
Scotia, Canada B3J 2L6)
Ontario Ministry of the Attorney- General, Crown Law
Office Civil,
(adr.: 8th floor, 720 Bay Street,
Toronto, On M5G 2K1, Canada
Prince Edward Island Attorney-General of Prince
Edward Island, Office of the
Deputy Minister
(adr.: P.O. Box 2000,
Charlottetown, Prince Edward
Island, Canada C1A 7N8)
Québec Ministère de la Justice du franska
Québec, a/s Le service juridique
(adr.: 1200 route de L’Église,
5ème étage, Ste-Foy, Québec,
Canada G1V 4M1)
Saskatchewan Minister of Justice for
Saskatchewan, Att. of Director
of Sheriff Services
(adr.: 1874 Scarth St., 10th
floor, Regina, Saskatchewan,
Canada S4P 3V7)
Yukon Director of Court Services
(adr.: Department of Justice,
Box 2703, Whitehorse, Yukon,
Canada Y1A 2C6)
Northwest
Territories Deputy Minister of Justice,
Government of the North-
west Territories
(adr.: Box 1320, Yellowknife,
Northwest Territories, Canada
X1A 2L9)
Cypern The Ministry of Justice of the
Republic of Cyprus
(adr.: Nicosia, Cypern)
Egypten Le Ministère de la Justice arabiska, engels-
(adr.: Kairo, Arabrepubliken ka eller franska
Egypten)
Estland Justiitsministeerium
(adr.: Suur-Karja 19
EE-0100 Tallinn,
Estland)
Frankrike Le Ministère de la Justice, Ser- franska
vice Civil de l’Entraide Judici-
aire Internationale
(adr.: 13, Place Vendôme, 75042
Paris Cedex 01, Frankrike)
Grekland Department of Administrative grekiska
and Judicial Affairs, Ministry
of Foreign Affairs of the Helle-
nic Republic
(adr.: Zalokosta 1, 10671 Athen,
Grekland)
Irland The Master of the High Court engelska
(adr.: Morgan Place,
Dublin 7, Irland)
Israel The Director of Courts
(adr.: 19, Jaffa Road, Jerusalem,
Israel)
Italien Ufficio unico degli ufficiali italienska
giudiziari presso la corte d’ap-
pello di Roma
(adr.: Via Carlo Poma 5, 00195
Rom, Italien)
Japan Minister for Foreign Affairs japanska
(adr.: Kasumigaseki, Chiyoda-
ku, Tokyo, Japan)
Kina Bureau of International
Judicial Assistance, Ministry of
Justice
(adr.: 26, Nanheyan Chaowai,
Chaoyang District,
Beijing P.C. 100020
Folkrepubliken Kina)

Lettland Ministry of Justice
(adr.: Brivibas Bulvaris 36,
LV-1536 Riga, Lettland)
Luxemburg Le Parquet Général près la Cour franska eller
Supérieure de Justice tyska
(adr.: Luxemburg)
Malawi High Court of Malawi
The Registrar
(adr.: Private bag 15,
Lilongwe, Malawi)
Nederländerna Le Procureur du Roi près le
Tribunal d’arrondissement de
la Haye
(adr.: Juliana van Stolberglaan
2-4, Haag, Nederländerna)
Aruba Head, Central Office for General
Legal Affairs (adr.: L.G. Smith
Boulevard 76, Oranjestad,
Aruba)
Pakistan The Solicitor, Ministry of
Law and Justice
(adr.: Block S and R. Pak. Sect.
Islamabad, Pakistan)
Polen Ministerstwo Sprawiedliwosci
Departament Wspolpracy
Miedzynarodowej i Prawa
Europejskiego
(adr.: Al. Ujazdowskie 11,
00-567 Warszawa, Polen)
Portugal La Direction Général des Servi-
ces Judiciaires du Ministère de
la Justice
(adr.: Lissabon, Portugal)

Schweiz Federal Justice and Police Dept
in Bern
(adr.: 3003 Bern, Schweiz)
Appenzell Kantonsgericht Appenzell A.Rh., tyska
Ausserrhoden (adr.: 9043 Trogen)
Appenzell Kantonsgericht Appenzell I.Rh., tyska
Innerrhoden (adr.: 9050 Appenzell)
Aargau Obergericht des Kantons Aargau tyska
(adr.: 5000 Aargau)
Basel-
Landschaft Obergericht des Kantons Basel- tyska
Landschaft
(adr.: 4410 Liestal)
Basel-Stadt Appellationsgericht Basel-Stadt tyska
(adr.: 4054 Basel)
Bern Justizdirektion des kantons Bern tyska eller
(adr.: 3011 Bern) franska
Fribourg Tribunal cantonal franska eller
(adr.: 1700 Fribourg) tyska
Genève Parquet du Procureur général franska
(adr.: 1211 Genève 3)
Glarus Obergericht des Kantons Glarus tyska
(adr.: 8750 Glarus)
Graubünden Justiz-, Polizei- und Sanitäts- tyska
departement
(adr.: Graubünden, 7001 Chur)
Jura Département de la Justice franska
(adr.: 2800 Delémont)
Luzern Obergericht des Kantons Luzern tyska
(adr.: 6002 Luzern)
Neuchâtel Département de Justice franska
(adr.: 2001 Neuchâtel)
Nidwalden Kantonsgericht Nidwalden tyska
(adr.: 6370 Stans)
Obwalden Kantonsgericht des Kantons tyska
Obwalden
(adr.: 6060 Sarnen)
St. Gallen Kantonsgericht St. Gallen tyska
(adr.: 9001 St. Gallen)
Schaffhausen Obergericht des Kantons tyska
Schaffhausen
(adr.: 8201 Schaffhausen)

Schwyz Kantonsgericht Schwyz tyska
(adr.: 6430 Schwyz)
Solothurn Obergericht des Kantons tyska
Solothurn
(adr.: 4500 Solothurn)
Tessin Tribunale di appello italienska
(adr.: 6901 Lugano)
Thurgau Obergericht des Kantons Thurgau tyska
(adr.: 8500 Frauenfeld)
Uri Gerichtskanzlei Uri tyska
(adr.: 6460 Altdorf)
Valais Tribunal cantonal franska eller
(adr.: 1950 Sion) tyska
Vaud Tribunal cantonal franska
(adr.: 1004 Lausanne)
Zug Obergericht des Kantons Zug, tyska
Rechtshilfe
(adr.: 6300 Zug)
Zürich Obergericht des Kantons Zürich, tyska
Rechtshilfe
(adr.: 8023 Zürich)
Seychellerna The Registrar, Supreme Court
(adr.: Victoria, Mahé, Seychel-
lerna)
Slovakien Ministry of Justice slovakiska
Department of International Law
(adr.: Zupne Namesti 13,
813 11 Bratislava,
Slovakiska Republiken)
Spanien Secretaría General Técnica, spanska
Sub-dirección de Cooperación
Jurídica Internacional,
Ministerio de Justicia
(adr.: San Bernardo 45,
280 15 Madrid)

Storbritannien och engelska
Nordirland jämte
vissa områden för
vilkas internatio-
nella förbindelser
Storbritannien an-
svarar:
England och The Senior Master of the Supreme
Wales Court
(adr.: Royal Courts of Justice,
Strand, London WC 2 A 2LL ,
Storbritannien)
Skottland The Crown Agent for Scotland
(adr.: 5/7 Regent Road, Crown Office,
Edinburgh EH7 5BL, Skottland)
Nordirland The Master (Queen’s Bench and
Appeals)
(adr.: Royal Courts of Justice,
Belfast 1, Nordirland)
Anguilla The Registrar of the Supreme
Court of Anguilla
(adr.: Anguilla)
Bermuda The Registrar of the Supreme
Court
(adr.: Bermuda)
Caymanöarna Clerk of the Courts
(adr.: Grand Cayman,
Caymanöarna)
Central- and The Registrar of the High Court,
Southern (adr.: Honiara,
Islands Brittiska Salomonöarna)

Falklandsöarna The Registrar of the
Supreme Court
(adr.: Stanley, Falklandsöarna)
Gibraltar The Registrar of the Supreme
Court
(adr.: Gibraltar)
Guernsey The Bailiff
(adr.: Bailiff’s Office, Royal
Court House, Guernsey, Channel
Islands, Storbritannien)

Hongkong The Chief Secretary of Hong Kong
(adr.: Central Government Offi-
ces, Hongkong)
Isle of Man The First Deemster and Clerk of
the Rolls
(adr.: Rolls Office, Douglas,
Isle of Man, Storbritannien)
Jersey The Attorney-General
(adr.: Jersey, Channel Islands,
Storbritannien)
Jungfruöarna The Registrar of the Supreme Court
(adr.: British Virgin Islands,
Brittiska Jungfruöarna)
Montserrat The Registrar of the High Court
(adr.: Montserrat)
Pitcairn The Governor and Commander-
in-Chief
(adr.: Pitcairn)
S:t Helena The Supreme Court
(adr.: S:t Helena)
Turks- och The Registrar of the Supreme
Caicosöarna Court
(adr.: Turks- och Caicosöarna)
Tjeckiska
republiken Ministry of Justice,
Minister- tjeckiska
stvo spravedlnosti
(adr.: Vysehradska 16, 128 10
Prag 2, Tjeckiska republiken)
Turkiet La Direction Générale des
Affaires Civiles au Ministère
de la Justice
(adr.: Adalet Bakanligi Hukuk
Isleri Genel Müdürlügü, Ankara,
Turkiet)
Tyskland tyska av auktori-
Baden- serad översättare
Württemberg Justizministerium
Baden-Württemberg
(adr.: Schillerplatz 4,
D-70173 Stuttgart)
Bayern Bayerisches Staatsministeri-
um der Justiz, Justizpalast
(adr.: Prielmayerstrasse 7
D-80335 München)

Berlin Senatsverwaltung für Justiz
von Berlin
(adr.: Salzburger Strasse 21-25
D-10825 Berlin)
Brandenburg Ministerium der Justiz
des Landes Brandenburg
(adr.: Heinrich-Mann-Allee 107
D-14460 Potsdam)
Bremen Der Präsident des Landgerichts
(adr.: Domsheide 16,
D-28195 Bremen)
Hamburg Präsident des Amtsgerichts
Hamburg
(adr.: Sievekingplatz 1,
D-20335 Hamburg)
Hessen Hessisches Ministerium der Justiz
(adr.: Luisenstrasse 13
D-65185 Wiesbaden)
Mecklenburg- Ministerium für Justiz,
Vorpommern Bundes- und Europaangelegenheiten
des Landes Mecklenburg-Vorpommern
(adr.: Demmlerplatz 14,
D-19053 Schwerin)
Niedersachsen Niedersächsisches Justizministerium
(adr.: Am Waterlooplatz 1,
D-30169 Hannover)
Nordrhein- Präsident des Oberlandes-
Westfalen gerichts Düsseldorf
(adr.: Cecilienallee 3,
D-40474 Düsseldorf)
Rheinland-Pfalz Ministerium der Justiz
(adr.: Ernst-Ludwig-Strasse 3,
D-55116 Mainz)
Saarland Ministerium der Justiz
des Saarlandes
(adr.: Zähringerstrasse 12,
D-66119 Saarbrücken)
Sachsen Sächsisches Staatsministerium
der Justiz
(adr.: Archivstrasse 1
D-01097 Dresden)

Sachsen-Anhalt Ministerium der Justiz
des Landes Sachsen-Anhalt
(adr.: Wilhelm-Höpfner-Ring 6,
D-39116 Magdeburg)
Schleswig-
Holstein Der Justizminister des
Landes
Schleswig-Holstein
(adr.: Lorentzendamm 35,
D-24103 Kiel)
Thüringen Thüringer Justizministerium
(adr.: Alfred-Hess-Strasse 8,
D-99094 Erfurt)

Venezuela Ministerio de Relaciones Exteriores spanska
Dirección de Servicio Consular
Nacional
(adr.: Esquina de Principal frente
a la Plaza Bolivar,
Caracas, Venezuela)
Föreskrifter (1997:19).