Utrikesdepartementets Föreskrifter (1988:252) om förfarandet vid översändande av framställning om bevisupptagning enligt Haagkonventionen den 18 mars 1970 om bevisupptagning i utlandet i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur;

SFS nr
1988:252
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDR
Utfärdad
1988-04-25
Författningen har upphävts genom
SFS 2000:708
Upphävd
2000-10-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1997:20

Utrikesdepartementet föreskriver följande med stöd av 7 § kungörelsen
(1947:847) med vissa bestämmelser rörande tillämpningen av lagen den 20
december 1946 om bevisupptagning vid utländsk domstol.

1 § Om en svensk domstol gör framställning enligt Haagkonventionen den
18 mars 1970 om bevisupptagning i utlandet i mål och ärenden av civil
eller kommersiell natur, skall framställningen sändas direkt till det
centralorgan som framgår av bilagan till dessa föreskrifter. Av 1 §
andra stycket i kungörelsen följer att domstolen i sådant fall vid behov
skall sörja för att framställningen översätts till den främmande statens
språk eller till något annat språk som godtas av denna. I vilka fall
översättning krävs framgår av bilagan.

2 § Framställning om bevisupptagning i Österrike skall göras hos
Bundesministerium für Justiz, Museumstrasse 7, A-1070 Wien, Österrike,
på tyska språket i enlighet med överenskommelse med Österrike till
förenklande av den internationella rättshjälpen enligt 1954 års
Haagkonvention angående vissa till civilprocessen hörande ämnen.

3 3 För framställning om bevisupptagning i ett annat nordiskt
land gäller cirkuläret (1995:419) för statsmyndigheterna
angående inbördes rättshjälp mellan Sverige, Danmark,
Finland, Island och Norge genom delgivning och
bevisupptagning. Föreskrifter (1997:20).

4 § Ytterligare upplysningar angående tillämpningen av 1970
års Haagkonvention om bevisupptagning lämnas av
Utrikesdepartementet, enheten för internationell rättshjälp
(Box 16121, 103 23 Stockholm, tel. 08/405 1000).
Föreskrifter (1997:20).

Bilaga
_________________________________________________________________________
Stat Centralorgan Krav på
översättning
_________________________________________________________________________

Amerikas
Förenta U.S. Department of Justice engelska
Stater Civil Division
jämte Guam, Office of Foreign Litigation,
Jungfruöarna (adr.: 10th and Constitution
och Avenue, N.W. Washington
Puerto Rico D.C. 20004, USA)
Argentina Ministerio de Relaciones spanska
Exteriores y Culto
(adr.: Reconquista 1088,
Buenos Aires, Argentina)
Australien Attorney-General’s Depart-
ment, Central Office (adr.:
National Circuit, Barter,
ACT 2600, Australien)
Barbados The Registrar of the Supreme
Court of Barbados (adr.: Law
Courts, Bridgetown, Barbados)
Cypern Ministry of Justice (adr.: ej franska
Nicosia, Cypern)
Estland Justiitsministeerium
(adr.: Suur-Karja 19,
EE-0100 Tallinn, Estland)
Frankrike Le Ministère de la Justice, franska
Service civil de l’entraide
judiciaire internationale
(adr.: 13, Place Vendôme,
75042 Paris Cedex 01,
Frankrike)
Israel The Director of Courts
(adr.: 19, Jaffa Road,
Jerusalem, Israel)
Italien Ministry of Foreign Affairs
(adr.: Rom, Italien)
Lettland Ministry of Justice
(adr.: Brivibas Bulvaris 36,
LV-1536 Riga, Lettland)
Luxemburg Le Parquet général près la franska eller
Cour supérieure de Justice tyska
(adr.: 12, Côte d’Eich,
Luxembourg-Ville, Luxemburg)
Mexico Secretaria de Relaciones spanska
Exteriores Direccion General
de Asuntos Juridicos (adr.:
Ricardo Flores Magón No. 1,
Mexico)
Monaco The Directorate of Judicial franska
Services (adr.: MC 98025,
Monaco Cedex)
Neder-
länderna The Public Prosecutor with engelska, frans-
the district court of the ka, nederländs-
Hague (adr.: Juliana van ka eller tyska
Stolberglaan 2-4, Haag)
Aruba The Attorney-General in Aruba nederländska,
of the Joint Court of Justice engelska, spans-
of the Netherlands Antilles ka
and of Aruba (adr.: Aruba)
Polen Ministerstwo Sprawiedliwosci
Departament Wspolpracy
Miedzynarodowej i Prawa
Europejskiego
(adr.: Al. Ujazdowskie 11,
00-567 Warszawa, Polen)
Portugal The Director General of the portugisiska
Judiciary Department of Mini-
stry of Justice (adr.: Praca
do Comércio, 1194 Lisboa
Codex, Portugal)
Singapore The Registrar of the Supreme engelska
Court (adr.: St Andrew’s
Road, Singapore 0617)
Slovakien Ministry of Justice slovakiska
Ministerstvo spravodlivosti
Slovenskej republiky
Department of International Law
(adr.: Zupné námestie 13,
813 11 Bratislava,
Slovakiska Republiken)
Spanien Ministry of Justice, spanska
Technical Secretariat
General (adr.: San Bernardo 45,
28015 Madrid, Spanien)
Storbritannien The Foreign and Common- engelska
och Nordirland wealth Office (adr.: London
jämte wealth Office (adr.: London
vissa områden SW1A 2AL, Storbritannien)
för vilkas (art. 2, 16-17)
internationella
förbindelser
Storbri-
tannien svarar:
England och
Wales The Senior Master of the
Supreme Court
(adr.: Royal Courts of Justice,
Strand, London WC2A 2LL,
Storbritannien)
Skottland The Crown Agent for Scotland
(adr.: Lord Advocate’s
Department, Crown Office, 5/7
Regent Road, Edinburgh
EH7 5BL, Skottland)
Nordirland The Master (Queen’s Bench and
Appeals), Royal Courts of Justice
(adr.: Chichester Street
BT1 3JF Belfast, Nordirland)
Suveräna
basom- The Senior Registrar of the ej franska
rådena Judge’s Court of the Sove-
Akrotiri och reign Base Areas (adr.: Akro-
Dhekelia tiri och Dhekelia) (art. 16,
17, 18, 24)
Anguilla The Registrar of the East ej franska
Caribbean Supreme Court
(art.16-18)
The Governor of Anguilla
(art. 24)
(adr.: Anguilla)
Caymanöarna His Excellency the Governor ej franska
(art. 24)
The Attorney-General (art.
16, 17)
The Clerk of the Grand Court
(art. 18)
(adr.: Cayman Islands)
Falklands-
öarna The Governor (art. 24) ej franska
The Judge of the Supreme
Court of the Falkland Islands
(art. 16, 17, 18)
(adr.: Stanley, Falkland Is-
lands)
Gibraltar The Deputy Governor (art. 16, ej franska
17, 24)
The Registrar of the Supreme
Court of Gibraltar (art. 18)
(adr.: Gibraltar)
Guernsey The Bailiff, Deputy Bailiff,
any Jurat of the Royal Court
of Guernsey, the Chairman of a
Jurat of the Court of Alderney
and the Seneschal (or Deputy)
of the Court of the Seneschal
of Sark (adr.: Guernsey,
Channel Islands)
Hongkong The Registrar of the Supreme ej franska
Court (adr.: Hongkong) (art.
24, 35) The Chief Secretary,
Hong Kong (art. 16, 17, 35)
Isle of Man Her Majesty’s First Deemster ej franska
and Clerk of the Rolls (adr.:
Rolls Office, Douglas, Isle
of Man)
Jersey The Royal Court of Jersey
(adr.: Jersey, Channel Islands,
Storbritannien)
Tjeckiska
republiken The Ministry of Justice of
the Czech Republic
(adr.: 128 10 Praha 2, Vyseh-
radská 16, Tjeckiska republiken)
Tyskland tyska av aukto-
Baden- riserad över-
Württemberg Justizministerium sättare
Baden-Württemberg
(adr.: Schillerplatz 4,
D-70173 Stuttgart)
Bayern Bayerisches Staatsministe-
rium der Justiz, Justizpalast
(adr.: Prielmayerstrasse 7,
D-80335 München)
Berlin Senatsverwaltung für Justiz
von Berlin
(adr.: Salzburger Strasse 21-25,
D-10825 Berlin)
Brandenburg Ministerium der Justiz
des Landes Brandenburg
(adr.: Heinrich-Mann-Allee 107,
D-14460 Potsdam)
Bremen Der Präsident des Landgerichts
(adr.: Domsheide 16,
D-28195 Bremen)
Hamburg Präsident des Amtsgerichts
Hamburg (adr.: Sievekingplatz 1,
D-20335 Hamburg)
Hessen Hessisches Ministerium der
Justiz (adr.: Luisenstrasse 13
D-65185 Wiesbaden)
Mecklenburg- Ministerium für Justiz,
Vorpommern Bundes- und Europaangelegenheiten
des Landes Mecklenburg-Vorpommern
(adr.: Demmlerplatz 14,
D-19053 Schwerin)
Niedersachsen Niedersächsisches Justizministerium
(adr.: Am Waterlooplatz 1,
D-30169 Hannover)
Nordrhein-
Westfalen Präsident des Oberlandesgerichts
Düsseldorf
(adr.: Cecilienallee 3
D-40474 Düsseldorf)
Rheinland-
Pfalz Ministerium der Justiz
(adr.: Ernst-Ludwig-Strasse 3,
D-55116 Mainz)
Saarland Ministerium der Justiz
des Saarlandes
(adr.: Zähringerstrasse 12
D-66119 Saarbrücken)
Sachsen Sächsisches Staatsministerium
der Justiz
(adr.: Archivstrasse 1,
D-01097 Dresden)
Sachsen-
Anhalt Ministerium der Justiz
des Landes Sachsen-Anhalt
(adr.: Wilhelm-Höpfner-Ring 6,
D-39116 Magdeburg)
Schleswig-
Holstein Der Justizminister des Landes
Schleswig-Holstein
D-24103 Kiel)
Thüringen Thüringer Justizministerium
(adr.: Alfred-Hess-Strasse 8
D-99094 Erfurt)
Venezuela Ministerio de Relaciones spanska
Exteriores
Dirección de Servicio
Consular Nacional
(adr.: Esquina Principal
frente a la Plaza Bolívar,
Caracas, Venezuela)
Föreskrifter (1997:20).