Förordning (1988:253) om sommartid

SFS nr
1988:253
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1988-05-05
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:1207
Upphävd
1994-10-01

1 § Sommartid skall gälla i landet under perioden den 26 mars–24
september 1989.

Vid tidsangivning skall under perioden tillämpas svensk normaltid ökad
med en timme. Bestämmelser om sådan tid finns i förordningen (1979:988)
om svensk normaltid.

2 § Sommartiden börjar klockan 02.00 normaltid den första dagen i
perioden. Tiden anges då som klockan 03.00 sommartid.

Sommartiden upphör klockan 03.00 sommartid den sista dagen i perioden.
Tiden anges då som klockan 02.00 normaltid.