/r1/ Förordning (1988:277) om kassakrav för banker och finansbolag;

SFS nr
1988:277
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1988-05-19
Författningen har upphävts genom
SFS1988:1398
Upphävd
1989-01-01

Regeringen föreskriver att kassakrav enligt lagen (1974:922) om
kreditpolitiska medel får tillämpas i fråga om bankaktiebolagen,
sparbankerna, de centrala föreningsbankerna och finansbolagen.