/r1/ Förordning (1988:349) om belopp för år 1987 enligt 4 § förordningen (1983:944) om statsbidrag till social hemhjälp;

SFS nr
1988:349
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1988-05-26

Regeringen fastställer att det belopp som avses i 4 § förordningen
(1983:944) om statsbidrag till social hemhjälp skall vara 250 kronor för
år 1987.