/r1/ Förordning (1988:411) om tillsättning av vissa tjänster vid karolinska institutet;

SFS nr
1988:411
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1988-05-26

1 § Denna förordning gäller sådana tjänster vid karolinska institutet
som tillsätts med anledning av att institutet tar över verksamheten vid
statens miljömedicinska laboratorium.

2 § Tjänster som avses i 1 § får, utan att kungöras lediga till ansökan,
tillsättas första gången med den som är anställd vid statens
miljömedicinska laboratorium.

3 § Omplaceringsförordningen (1984:110) och förordningen (1984:819) om
statliga platsanmälningar gäller inte när tjänster tillsätts med
tillämpning av 2 §.