/r1/ Förordning (1988:490) om statens utlåningsränta och statens avkastningsränta under budgetåret 1988/89;

SFS nr
1988:490
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1988-05-26

Regeringen föreskriver att statens utlåningsränta och statens
avkastningsränta under budgetåret 1988/89 båda skall vara 11,75 procent.