Förordning (1988:563) om vad som avses med krigsmateriel i lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar

SFS nr
1988:563
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1988-06-02
Ändring införd
t.o.m. SFS 1992:1307

Med krigsmateriel i lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar skall
avses

1. varor som är upptagna i bilagan till förordningen (1992:1303) om
krigsmateriel,

2. övrig för militärt bruk utformad materiel till skydd mot verkan av
stridsmedel,

3. övrig för militärt bruk utformad materiel till skydd mot spaning
eller andra iakttagelser. Förordning (1992:1307).