Förordning (1988:57) om medelvärde för år 1987 enligt förordningen (1983:944) om statsbidrag till social hemhjälp

SFS nr
1988:57
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1988-02-04

Regeringen fastställer medelvärdet enligt 3 § första stycket
förordningen (1983:944) om statsbidrag till social hemhjälp till 141 600
kronor för år 1987.