Lag (1988:571) med bemyndigande att upphäva viss förordning;

SFS nr
1988:571
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1988-07-09
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:103
Upphävd
1994-04-01

Regeringen får besluta om upphävande av förordningen (1948:195) om
ersättning och belöning av statsmedel vid biträde åt ordningsmakten.