Förordning (1988:58) om medelvärde för år 1987 enligt förordningen (1983:943) om statsbidrag till kommunal barnomsorg

SFS nr
1988:58
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1988-02-04

Regeringen fastställer medelvärdet enligt 4 § andra stycket förordningen
(1983:943) om statsbidrag till kommunal barnomsorg till 143 100 kronor
för år 1987.