Cirkulär (1988:70) med tabeller för uträkning av arvsskatt och gåvoskatt

SFS nr
1988:70
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1988-02-18
Författningen har upphävts genom
SFS 2009:127
Upphävd
2009-05-01

Regeringen fastställer med stöd av 31 § lagen (1941:416) om arvsskatt
och gåvoskatt bifogade tabeller /n1/ för uträkning av skatten.
Tabellerna används då skattskyldigheten har inträtt efter 1987 års
utgång.

//n1// Tabellerna finns inte med här.