Förordning (1988:893) om medelvärde för redovisningsåret 1987/88 enligt förordningen (1986:566) om statsbidrag till lönekostnader för vissa förskolekonsulenter och talpedagoger

SFS nr
1988:893
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1988-06-30

Regeringen fastställer medelvärdet enligt 4 § förordningen (1986:566) om
statsbidrag till lönekostnader för vissa förskolekonsulenter och
talpedagoger till 139 000 kronor för redovisningsåret 1987/88.