Tillkännagivande (1989:1015) av uppgift om Riksbankens diskonto

SFS nr
1989:1015
Departement/myndighet
Utfärdad
1989-12-07

Fullmäktige i riksbanken ger till känna att riksbankens diskonto från
och med den 8 december 1989 är tio och en halv procent.