Förordning (1989:103) om medelvärde för redovisningsperioden den 1 juli–31 december 1988 enligt förordningen (1986:566) om statsbidrag till lönekostnader för vissa förskolekonsulenter och talpedagoger

SFS nr
1989:103
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1989-03-30

Regeringen fastställer medelvärdet enligt 4 § förordningen (1986:566) om
statsbidrag till lönekostnader för vissa förskolekonsulenter och
talpedagoger till 150 300 kronor för redovisningsperioden den 1 juli–31
december 1988.