Lag (1989:1035) om särskild insamling av uppgifter från bostadsrättsföreningar m.fl.

SFS nr
1989:1035
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1989-12-18
Författningen har upphävts genom
SFS 1999:1260
Upphävd
2000-01-01

Bostadsrättsförening är, efter anmaning av länsskattemyndighet, skyldig
att lämna uppgifter om de lägenhetsförsäljningar i föreningens
fastigheter som förekommit under åren 1988 och 1989. Uppgifterna skall
avse uppgifter om köpet, taxeringsenheten samt byggnads- och
lägenhetsdata. Nämnda uppgiftsskyldighet åvilar också sådan
bostadsförening och bostadsaktiebolag som avses i 2 § 7 mom. första
stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt.