/r1/ Förordning (1989:1042) om basbelopp för år 1990;

SFS nr
1989:1042
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1989-12-18

Regeringen fastställer basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän
försäkring till 29 700 kronor för år 1990.