/r1/ Förordning (1989:1070) om ränta på studielån för år 1990;

SFS nr
1989:1070
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1989-12-21

Regeringen fastställer den ränta som enligt 8 kap. 2 § studiestödslagen
(1973:349) skall utgå på studielån till 6,4 procent för år 1990.