Förordning (1989:1071) om räntereglering för försäkringsföretag

SFS nr
1989:1071
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1989-12-21

Regeringen föreskriver att räntereglering enligt lagen (1974:922) om
kreditpolitiska medel får tillämpas i fråga om försäkringsföretag med
svensk koncession.