Förordning (1989:11) om stöd till alternativ odling

SFS nr
1989:11
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1989-01-26
Författningen har upphävts genom
SFS 2001:756
Upphävd
2002-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1997:817

1 § Stöd får i mån av tillgång på medel lämnas enligt denna förordning
till jordbruksföretag för

1. omläggning till alternativ odling,

2. fortsatt alternativ odling på arealer som lagts om till sådan odling
år 1988 eller tidigare.

2 § Stöd lämnas endast om den alternativa odlingen sker i
överensstämmelse med föreskrifter som har meddelats av statens
jordbruksnämnd. Förordning (1991:1456).

3 § Stöd lämnas endast under förutsättning att alternativ odling sker på
en areal under sex år i följd (odlingsperioden). Tiden skall räknas från
och med det första året som stöd lämnas till odlingen.

4 § Stöd lämnas endast för odling av sådana grödor som anges i
föreskrifter som meddelas av jordbruksverket. Förordning (1991:1456).

5 § Stöd lämnas inte om den alternativa odlingen omfattar mindre än två
hektar.

6 § Stöd lämnas under odlingsperiodens tre första år.

7 § Stöd lämnas endast om omläggningen till alternativ odling sker
genast eller stegvis under en period på högst fem år.

Är den sammanlagda arealen som skall läggas om (omläggningsarealen) inte
större än fem hektar, skall omläggning dock alltid ske genast.

Skall en stegvis omläggning ske skall omläggningen under år 1989 omfatta
minst en femtedel av omläggningsarealen, dock minst fem hektar. Därefter
skall varje år omläggning ske av minst fem hektar eller av resterande
omläggningsareal.

8 § Stöd enligt denna förordning lämnas inte för odling på en areal om
ersättning för odlingen där lämnas inom ramen för det särskilda
omställningsprogrammet för att minska spannmålsöverskottet och stimulera
alternativ markanvändning.

9 § Stöd lämnas som avskrivningslån. Lånet skall skrivas av sex år
efter det att lånet har betalats ut.

Lånet eller del av lånet betalas inte ut till den som beviljats stöd
för ekologisk odling enligt förordningen (SJVFS 1995:133) om
miljöstöd. Förordning (1995:1077).

10 § De belopp till vilka stödet högst får uppgå inom olika län framgår
av bilaga till denna förordning.

Närmare föreskrifter om storleken på stödet meddelas av
jordbruksverket. Förordning (1991:1456).

11 § Sker inte alternativ odling på en areal under hela
odlingsperioden, skall en fjärdedel av det erhållna stödet betalas
tillbaka för vart och ett av de år som återstår av perioden från och
med det år då den alternativa odlingen upphörde.

Om någon har beviljats stöd för ekologisk odling enligt förordningen
(SJVFS 1995:133) om miljöstöd för en del av den areal som utgör
underlag för stödet till alternativ odling, skall återstående areal
inte omfattas av stöd enligt denna förordning. För den arealen skall
erhållet stöd betalas tillbaka i den omfattning som föreskrivs i
första stycket. Förordning (1995:1077).

12 § Frågor om stöd prövas av länsstyrelsen.

Den som vill få stöd enligt denna förordning skall senast den 28 april
1989 anmäla detta till länsstyrelsen. Förordning (1991:1456).

13 § Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas hos
jordbruksverkets. Jordbruksverkets beslut får inte överklagas.
Förordning (1991:1456).

14 § I fråga om stöd som beviljats enligt denna förordning gäller i
övrigt föreskrifterna i förordningen (1988:764) om statligt stöd till
näringslivet med undantag av 2, 4 och 8 §§.

15 § Jordbruksverket får meddela de föreskrifter som behövs för
verkställigheten av denna förordning. Förordning (1991:1456).

16 § För tillämpningen av denna förordning skall jordbruksverket
ha tillgång till lantbrukets företagsregister. Statistiska centralbyrån
skall lämna ut uppgifterna ur registret i maskinläsbar form. Förordning
(1991:1456).

Övergångsbestämmelser

2001:756

De upphävda förordningarna gäller fortfarande i fråga om stöd
som har beviljats före utgången av december 2001.

Bilaga

——————————————————————-
Län Kommun Högsta stödbelopp,
kr/ha och år
——————————————————————-

Stockholms län 1 850
Uppsala län 1 950
Södermanlands län 1 850
Östergötlands län 2 350
Jönköpings län 1 600
Habo och Mullsjö kommuner
Habo 2 350
Mullsjö
Kronobergs län 1 450
Kalmar län 1 800
Gotlands län 1 500
Blekinge län 1 750
Skåne län Bromölla 2 600
Båstad
Hässleholm
Klippan
Kristianstad
Osby
Perstorp
Simrishamn
Tomelilla
Åstorp
Ängelholm
Örkelljunga
Östra Göinge

Bjuv 2 900
Burlöv
Eslöf
Helsingborg
Höganäs
Hörby
Höör
Kävlinge
Landskrona
Lomma
Lund
Malmö
Sjöbo
Skurup
Staffanstorp
Svalöv
Svedala
Trelleborg
Vellinge
Ystad
Hallands län 2 300
Västra Götalands län Göteborg 1 650
Härryda
Kungälv
Lysekil
Munkedal
Mölndal
Orust
Partille
Sotenäs
Stenungsund
Strömstad
Tanum
Tjörn
Uddevalla
Öckerö
Ale 2 350
Alingsås
Bengtsfors
Bollebygd
Borås
Dals-Ed
Färgelanda
Herrljunga
Lerum
Lilla Edet
Mark
Mellerud
Svenljunga
Tranemo
Trollhättan
Ulricehamn
Vårgårda
Vänersborg
Åmål
Essunga
Falköping
Grästorp
Gullspång
Götene
Hjo
Karlsborg
Lidköping
Mariestad
Skara
Skövde
Tibro
Tidaholm
Töreboda
Vara
Värmlands län 1 400
Örebro län 1 950
Västmanlands län 1 950
Dalarnas län 1 200
Gävleborgs län 950
Västernorrlands län 850
Jämtlands län 850
Västerbottens län 900
Norrbottens län 700
Förordning (1997:817).