Förordning (1989:170) om sommartid

SFS nr
1989:170
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1989-04-27
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:1207
Upphävd
1994-10-01

1 § Sommartid skall gälla i landet under perioderna

1. den 25 mars–30 september 1990,

2. den 31 mars–29 september 1991,

3. den 29 mars–27 september 1992.

Sommartid innebär att normaltiden ökas med en timme. Bestämmelser om
normaltid finns i förordningen (1979:988) om svensk normaltid.

2 § Sommartiden börjar klockan 02.00 normaltid den första dagen i varje
period. Tiden anges då som klockan 03.00 sommartid.

Sommartiden upphör klockan 03.00 sommartid den sista dagen i varje
period. Tiden anges då som klockan 02.00 normaltid.