Förordning (1989:226) med bemyndigande för riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter för verkställighet av lagen (1989:225) om ersättning till smittbärare

SFS nr
1989:226
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1989-05-18
Författningen har upphävts genom
SFS 1998:562
Upphävd
1998-07-01

Regeringen föreskriver att riksförsäkringsverket får meddela de
föreskrifter som behövs för verkställighet av lagen (1989:225) om
ersättning till smittbärare.