Förordning (1989:228) med bemyndigande för riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter för verkställighet av lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

SFS nr
1989:228
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1989-05-18
Författningen har upphävts genom
SFS 1998:562
Upphävd
1998-07-01

Regeringen föreskriver att riksförsäkringsverket får meddela de
föreskrifter om ersättning som behövs för verkställighet av lagen
(1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård.