Förordning (1989:24) om medelvärde för år 1988 enligt övergångsbestämmelserna till förordningen (1987:860) om statsbidrag till kommunerna för barnomsorg

SFS nr
1989:24
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1989-02-02

Vid tillämpningen av punkten 2 i övergångsbestämmelserna till
förordningen (1987:860) om statsbidrag till kommunerna för barnomsorg
skall medelvärdet enligt 4 § andra stycket förordningen (1983:943) om
statsbidrag till kommunal barnomsorg anses vara 151 450 kronor för år
1988.