Förordning (1989:27) om beredskapslagring av olja och kol m. m. under lagringsåret 1989/90

SFS nr
1989:27
Departement/myndighet
Industridepartementet
Utfärdad
1989-02-02

Regeringen föreskriver enligt 9 § lagen (1984:1049) om beredskapslagring
av olja och kol och 10 § lagen (1985:635) om försörjningsberedskap på
naturgasområdet att följande andelar av basmängderna för
lagringsbränslen skall lagras under lagringsåret 1989/90.

————————————————————————
Varuslag Procentandel av basmängden
————————————————————————
Kol 37
Motorbensin 25
Fotogen 25
Dieselbrännolja/
eldningsolja 1 och 2 25
Övriga eldningsoljor 25
Gasol 25
————————————————————————
I fråga om ersättningsbränsle för naturgas skall lagringsprocenten
motsvara 28 procent av basmängden för respektive varuslag.