/r1/ Förordning (1989:409) om belopp per ålders- och förtidspensionär för år 1988 enligt förordningen (1983:944) om statsbidrag till kommunerna för stöd och hjälp i boendet;

SFS nr
1989:409
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1989-06-01

Regeringen fastställer att det belopp, som avses i 4 § förordningen
(1983:944) om statsbidrag till kommunerna för stöd och hjälp i boendet i
paragrafens lydelse före den 1 januari 1989, skall vara 300 kronor för
år 1988.