/r1/ Lag (1989:442) om tillämpning av valutalagen (1939:350);

SFS nr
1989:442
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1989-06-01

Enligt riksdagens beslut förskrivs att 2 § första stycket 1, 2 och 4–8
samt 5 § 1 och 3 valutalagen (1939:350) skall tillämpas under tiden den
1 juli 1989–den 30 juni 1990.