Förordning (1989:46) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst

SFS nr
1989:46
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1989-02-09
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:302

1 § Beslut enligt 6 § 1 lagen (1989:41) om finansiering av
radio och TV i allmänhetens tjänst meddelas av
Regeringskansliet efter framställning hos Regeringskansliet
(Utrikesdepartementet). Förordning (2007:525).

2 § Anmälan enligt 8 § lagen (1989:41) om finansiering av radio
och TV i allmänhetens tjänst får göras per telefon eller
skriftligen till Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag.
Förordning (2007:525).

3 § Påminnelseavgiften enligt 12 § lagen (1989:41) om
finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst är 75
kronor. Förordning (2007:525).

4 § En kopia av varje dom över en förseelse som avses i 22 §
lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens
tjänst skall sändas till bolaget. Förordning (2007:525).

Övergångsbestämmelser

1989:46

1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1989.

2. har upphävts genom förordning (1993:637).

3. har upphävts genom förordning (1993:637).