Förordning (1989:48) om skyldighet att anmäla överlåtelse och uthyrning av TV-mottagare

SFS nr
1989:48
Departement/myndighet
Utbildnings- och kulturdepartementet
Utfärdad
1989-02-09
Författningen har upphävts genom
SFS 2006:796
Upphävd
2007-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1996:864

1 § Anmälan om överlåtelse eller uthyrning av TV-mottagare enligt 8 §
lagen (1989:41) om TV-avgift skall göras före utgången av
kalendermånaden närmast efter den då överlåtelsen eller uthyrningen
ägde rum. Förordning (1996:864).

2 § har upphävts genom förordning (1996:864).