Förordning (1989:480) om statens utlåningsränta och statens avkastningsränta under budgetåret 1989/90

SFS nr
1989:480
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1989-05-18

Regeringen föreskriver att statens utlåningsränta och statens
avkastningsränta under budgetåret 1989/90 båda skall vara 11,25 procent.