/r1/ Förordning (1989:485) med bemyndigande för riksförsäkringsverket att fastställa procentsatser för arbetsmiljöavgift för sjömän;

SFS nr
1989:485
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1989-06-08

Regeringen bemyndigar riksförsäkringsverket att fastställa de
procentsatser som skall tillämpas vid beräkning av arbetsmiljöavgift för
sjömän enligt 2 § andra stycket lagen (1989:484) om arbetsmiljöavgift.