Förordning (1989:53) om medelvärde för år 1988 enligt förordningen (1983:944) om statsbidrag till kommunerna för stöd och hjälp i boendet

SFS nr
1989:53
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1989-02-16

Regeringen fastställer medelvärdet enligt 3 § förordningen (1983:944) om
statsbidrag till kommunerna för stöd och hjälp i boendet till 150 350
kronor för år 1988.