Förordning (1989:56) om tillsättning av vissa tjänster vid arbetsmiljöinstitutet

SFS nr
1989:56
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1989-02-23

1 § Arbetsmiljöinstitutet får tillsätta de tjänster som inrättas i
samband med att institutet övertar ekonomi- och personaladministrativa
uppgifter från arbetarskyddsstyrelsen utan att kungöra dem lediga till
ansökan. Tjänsterna får tillsättas med de arbetstagare hos
arbetarskyddsstyrelsen vars tjänster berörs av överföringen.

2 § Omplaceringsförordningen (1984:110) och förordningen (1984:819) om
statliga platsanmälningar tillämpas inte när tjänster tillsätts enligt
denna förordning.