Förordning (1989:60) om tillsättning av tjänster vid statens energiverk

SFS nr
1989:60
Departement/myndighet
Industridepartementet
Utfärdad
1989-02-23

1 § Denna förordning gäller tillsättning av tjänster vid statens
energiverk med anledning av att energiverket från och med den 1 juli
1989 från överstyrelsen för civil beredskap avses överta ansvaret för
den statliga lagringen av olja och oljeprodukter inklusive
varuomsättningen.

2 § Bestämmelserna i 4 kap. 4 § första stycket lagen (1976:600) om
offentlig anställning, omplaceringsförordningen (1984:110) och
förordningen (1984:819) om statliga platsanmälningar gäller inte vid
tillsättning av en tjänst med en tjänsteman, som är anställd vid
överstyrelsen för civil beredskap och är placerad

1. på överstyrelsens anläggningsbyrå,

2. i förhandlingsgruppen för inköp och försäljning av olja och
oljeprodukter,

3. i AB Svensk Petroleumadministration, eller

4. i Svensk Petroleumlagring Tre AB.