Riksbankens föreskrifter (1989:61) om rikets mynt

SFS nr
1989:61
Departement/myndighet
Riksbanken
Utfärdad
1989-02-02
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:1471

Myntens sammansättning, vikt och storlek

1 § Mynt skall tillverkas enligt följande.

Valör Metallinnehåll Vikt Diameter mm

tio kronor legering av 89 % koppar, 6,60 20,5
5 % aluminium, 5 % zink och
1 % tenn

fem kronor pläterat material i tre skikt, 9,50 28,5
det mellersta av nickel och
de yttre skikten av en legering
av 75 % koppar och 25 % nickel,
vartdera ytskiktets vikt utgör
46,5 % av myntets vikt

en krona legering av 75 % koppar och 7,00 25,0
25 % nickel

femtio öre legering av 97 % koppar, 3,70 18,75
2,5 % zink och 0,5 % tenn

2 § Vid uppvägning av det antal mynt som närmast motsvarar ett
kilogram, får myntens genomsnittliga vikt avvika med högst 2 %
från den vikt som mynten skall ha enligt 1 §.

Myntens prägel

3 § Mynt i valörerna tio kronor, fem kronor, en krona och
femtio öre skall tillverkas med följande prägel.

Tiokronorsmynt. På framsidan Konung Carl XVI Gustafs porträtt i
profil, vänster sida, omskriften “CARL XVI GUSTAF SVERIGES
KONUNG” samt under porträttet präglingsåret. På frånsidan
siffran “10” avtecknande sig mot en bakgrund av lilla
riksvapnet utan sköld. Överst på myntet Konungens valspråk “FÖR
SVERIGE – I TIDEN” och nedtill “KRONOR”. Till vänster om
valörbeteckningen ett “S” som anger utgivningsorten, och till
höger riksbankschefens monogram. Randen skall vara delvis slät,
delvis räfflad.

Femkronorsmynt. På framsidan Konung Carl XVI Gustafs krönta
namnschiffer och som omskrift, omgivande namnschiffrets övre
del, “SVERIGE” och präglingsåret. På frånsidan siffran “5” med
en rosett på vardera sidan och som omskrift nedtill “KRONOR”.
Upptill till vänster ett “S”, som anger utgivningsorten, och
till höger riksbankschefens monogram. Randen skall vara slät.

Enkronasmynt. På framsidan Konung Carl XVI Gustafs porträtt i
profil, vänster sida, omskriften “CARL XVI GUSTAF SVERIGES
KONUNG” samt under porträttet präglingsåret. På frånsidan
kunglig krona och som omskrift Konungens valspråk “FÖR SVERIGE
• I TIDEN”. Nedtill under den kungliga kronan “EN KRONA” och
härunder siffran “1”. Den kungliga kronan är omgiven av till
vänster ett “S” som anger utgivningsorten, och till höger
riksbankschefens monogram. Randen skall vara räfflad.

Femtioöresmynt. På framsidan lilla riksvapnet utan sköld och
därunder präglingsåret. På frånsidan i mitten talet “50” och
som omskrift upptill “SVERIGE”. Nedtill “ÖRE”, omgivet av till
vänster ett “S”, som anger utgivningsorten, och till höger
riksbankschefens monogram. Randen skall vara slät.
Riksbankens föreskrifter (2007:1471).