Riksbankens föreskrifter (1989:62) om minnesmynt på ettusen och tvåhundra kronor

SFS nr
1989:62
Departement/myndighet
Riksbanken
Utfärdad
1989-02-02

1 § Med anledning av att det år 1989 anordnas världsmästerskap i
ishockey i Sverige skall minnesmynt med nominella värden ettusen och
tvåhundra kronor ges ut.

2 § Minnesmyntet med ett nominellt värde av ettusen kronor skall
tillverkas av en legering som består av 900 tusendelar guld, 50
tusendelar silver och 50 tusendelar koppar samt ha en vikt av 5,8 gram
och en diameter av 21 millimeter. Avvikelsen från den nominella vikten
får vid uppvägning av etthundra mynt vara högst 6 gram.

3 § Minnesmyntet med ett nominellt värde av ettusen kronor skall ha
följande prägel.

På framsidan lilla riksvapnet utan sköld mot en bakgrund av
iskristaller, som omskrift upptill “SVERIGE” omgivet av till vänster
“E”, som anger myntorten och till höger “D”, som är begynnelsebokstaven
i riksbankschefens efternamn samt nedtill “1989” och “1 000 KRONOR”.

På frånsidan en ishockeymålvakt framför en målbur med omskriften upptill
“VÄRLDSMÄSTERSKAPET” och nedtill “ISHOCKEY”.

Kanten skall vara slät.

4 § Minnesmyntet med ett nominellt värde av tvåhundra kronor skall
tillverkas i en legering som består av 925 tusendelar silver och 75
tusendelar koppar samt ha en vikt av 27,03 gram och en diameter av 36
millimeter. Avvikelsen från den nominella vikten får vid uppvägning av
etthundra mynt vara högst 27 gram.

5 § Minnesmyntet skall ha följande prägel. På framsidan lilla riksvapnet
utan sköld mot en bakgrund av iskristaller, som omskrift upptill
“SVERIGE” omgivet av till vänster “E”, som anger myntorten och till
höger “D”, som är begynnelsebokstaven i riksbankschefens efternamn samt
nedtill “1989” och “200 KRONOR”.

På frånsidan en ishockeymålvakt framför en målbur med omskriften upptill
“VÄRLDSMÄSTERSKAPET” och nedtill “ISHOCKEY”.

Kanten skall vara slät.