Lag (1989:634) om procentsats för uttag av avgift för åren 1990-1994 till försäkringen för tilläggspension

SFS nr
1989:634
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1989-06-14

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att det i 2 kap. 1 § och 3 kap. 1 §
lagen (1981:691) om socialavgifter nämnda avgiftsuttaget till
försäkringen för tilläggspension skall utgöra 13,00 procent för åren
1990–1994.