/r1/ Förordning (1989:696) om provisorisk antidumpningstull på vissa träfiberskivor;

SFS nr
1989:696
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1989-07-13

1 § Provisorisk antidumpningstull skall utgå för träfiberskivor med en
densitet av mer än 0,8 g cm3 ur tulltaxenr 44.11 tulltaxelagen
(1987:1068) och som har sitt ursprung i Sovjetunionen eller Polen.

2 § Antidumpningstullen utgör

1. för lackerade träfiberskivor 30 % av varans värde beräknat enligt 4 §
tulltaxelagen (1987:1068),

2. för andra träfiberskivor 40 % av varans värde beräknat enligt 4 §
tulltaxelagen.

3 § I fråga om träfiberskivornas ursprung skall förordningen (1984:59)
om varors ursprung tillämpas.