/r1/ Riksgäldskontorets föreskrifter (1989:781) om gällande räntesats för allemanssparandet;

SFS nr
1989:781
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1989-08-29
Författningen har upphävts genom
SFS1990:100
Upphävd
1990-04-01

Riksgäldskontoret föreskriver följande med stöd av 9 § lagen (1983:890)
om allemanssparande samt 1 § förordningen (1989:248) med instruktion för
riksgäldskontoret.

På de medel som satts in på ett allemanssparkonto utgår från och med den
1 oktober 1989 och tills vidare årlig ränta med 8,5 procent.