/r1/ Tillkännagivande (1989:784) av främmande staters anslutning till vissa av Sverige biträdda konventioner angående inbördes rättshjälp, m. m.;

SFS nr
1989:784
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDR
Utfärdad
1989-09-07
Författningen har upphävts genom
SFS1992:1004
Upphävd
1992-10-28

Främmande stater är, i den utsträckning som anges nedan, anslutna till
vissa av Sverige biträdda konventioner angående inbördes rättshjälp, m.
m.

1. Till den i Haag den 17 juli 1905 dagtecknade konventionen (SFS
1909:30) angående vissa till civilprocessen hörande ämnen är följande
främmande stater anslutna: Island och Tyska Demokratiska Republiken.

2. Till den i London den 28 augusti 1930 dagtecknade konventionen (SÖ
1931:1 och 17, 1933:23, 1935:9 och 19, 1959:72) mellan Sverige samt
Storbritannien och Nordirland rörande vissa till civilprocessen hörande
ämnen av internationell natur är förutom Storbritannien och Nordirland
jämte vissa brittiska territorier följande främmande stater anslutna:
Australien, Bahamas, Canada, Cypern, Dominica, Fiji, Ghana, Jamaica,
Kenya, Lesotho, Malaysia, Malta, Nauru, Nigeria, Nya Zeeland, Papua Nya
Guinea, Sierra Leone, Singapore, Sri Lanka, Swaziland, Tonga samt
Trinidad och Tobago.

3. Till den i Haag den 1 mars 1954 dagtecknade konventionen (SÖ 1957:53)
angående vissa till civilprocessen hörande ämnen är följande främmande
stater och områden anslutna: Argentina, Belgien, Danmark, Egypten,
Finland, Frankrike jämte besittningar, Heliga Stolen, Israel, Italien,
Japan, Jugoslavien, Libanon, Luxemburg, Marocko, Nederländerna med
Nederländska Antillerna och Aruba, Norge, Polen, Portugal, Rumänien,
Schweiz, De Socialistiska Rådsrepublikernas Union, Spanien, Surinam,
Tjeckoslovakien, Turkiet, Förbundsrepubliken Tyskland, Ungern och
Österrike.

4. Till den i Paris den 13 december 1955 dagtecknade europeiska
bosättningskonventionen (SÖ 1971:67) är följande främmande stater
anslutna: Belgien, Danmark, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg,
Nederländerna, Norge, Storbritannien och Nordirland samt
Förbundsrepubliken Tyskland.

5. Till den i New York den 20 juni 1956 dagtecknade konventionen (SÖ
1958:60) om indrivning av underhållsbidrag i utlandet är följande
främmande stater och områden anslutna: Algeriet, Argentina, Australien,
Barbados, Belgien, Brasilien, Burkina Faso, Centralafrikanska
Republiken, Chile, Cypern, Danmark, Ecuador, Filippinerna, Finland,
Frankrike jämte besittningar, Grekland, Guatemala, Haiti, Heliga Stolen,
Israel, Italien, Jugoslavien, Kap Verde, Luxemburg, Marocko, Monaco,
Nederländerna med Nederländska Antillerna och Aruba, Niger, Norge, Nya
Zeeland, Pakistan, Polen, Portugal, Schweiz, Spanien, Sri Lanka,
Storbritannien och Nordirland jämte Isle of Man, Surinam,
Tjeckoslovakien, Tunisien, Turkiet, Förbundsrepubliken Tyskland, Ungern
och Österrike.

6. Till den i Paris den 13 december 1957 dagtecknade europeiska
utlämningskonventionen (SÖ 1959:65) är följande utomnordiska stater
anslutna: Cypern, Frankrike, Grekland, Irland, Israel, Italien,
Liechtenstein, Luxemburg, Nederländerna, Schweiz, Spanien, Turkiet,
Förbundsrepubliken Tyskland och Österrike.

7. Till det i Strasbourg den 15 oktober 1975 dagtecknade
tilläggsprotokollet (SÖ 1976:27) till 1957 års europeiska
utlämningskonvention är följande utomnordiska stater anslutna: Cypern,
Nederländerna, Schweiz och Spanien.

8. Till det i Strasbourg den 17 mars 1978 dagtecknade andra
tilläggsprotokollet (SÖ 1979:13) till 1957 års europeiska
utlämningskonvention är följande utomnordiska stater anslutna: Cypern,
Italien, Nederländerna, Schweiz, Spanien och Österrike.

9. Till den i Strasbourg den 20 april 1959 dagtecknade europeiska
konventionen om inbördes rättshjälp i brottmål (SÖ 1968:15 och 1977:88)
är följande främmande stater och områden anslutna: Belgien, Danmark,
Finland, Frankrike jämte besittningar, Grekland, Island, Israel,
Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Nederländerna med Aruba, Norge,
Schweiz, Spanien, Turkiet, Förbundsrepubliken Tyskland och Österrike.

10. Till det i Strasbourg den 17 mars 1978 dagtecknade
tilläggsprotokollet (SÖ 1979:12) till 1959 års europeiska konvention om
inbördes rättshjälp i brottmål är följande främmande stater anslutna:
Danmark, Finland, Grekland, Island, Italien, Nederländerna med Aruba,
Norge och Österrike.

11. Till den i Haag den 15 november 1965 dagtecknade konventionen (SÖ
1969:26) om delgivning i utlandet av handlingar i mål och ärenden av
civil eller kommersiell natur är följande främmande stater och områden
anslutna: Antigua och Barbuda, Amerikas Förenta Stater jämte Guam,
Jungfruöarna och Puerto Rico, Barbados, Belgien, Botswana, Canada,
Cypern, Danmark, Egypten, Finland, Frankrike, Grekland, Israel, Italien,
Japan, Luxemburg, Malawi, Nederländerna med Aruba, Norge, Pakistan,
Portugal, Seychellerna, Spanien, Storbritannien och Nordirland jämte
vissa områden för vilkas internationella förbindelser Storbritannien
ansvarar, Tjeckoslovakien, Turkiet och Förbundsrepubliken Tyskland.

12. Till den i London den 7 juni 1968 dagtecknade europeiska
konventionen (SÖ 1969:36) angående upplysningar om innehållet i utländsk
rätt är följande främmande stater och områden anslutna: Belgien, Costa
Rica, Cypern, Danmark, Frankrike jämte besittningar, Grekland, Island,
Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge,
Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien och Nordirland jämte Jersey,
Turkiet, Förbundsrepubliken Tyskland och Österrike.

13. Till det i Strasbourg den 15 mars 1978 dagtecknade
tilläggsprotokollet (SÖ 1981:6) till 1968 års europeiska konvention
angående upplysningar om innehållet i utländsk rätt är följande
främmande stater anslutna: Belgien, Cypern, Danmark, Frankrike,
Grekland, Italien, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Portugal,
Schweiz, Spanien, Storbritannien och Nordirland, Förbundsrepubliken
Tyskland och Österrike.

14. Till den i Haag den 18 mars 1970 dagtecknade konventionen (SÖ
1975:34) om bevisupptagning i utlandet i mål och ärenden av civil eller
kommersiell natur är följande främmande stater och områden anslutna:
Amerikas Förenta Stater jämte Guam, Jungfruöarna och Puerto Rico,
Argentina, Barbados, Cypern, Danmark, Finland, Frankrike, Israel,
Italien, Luxemburg, Monaco, Nederländerna med Aruba, Norge, Portugal,
Singapore, Spanien, Storbritannien och Nordirland jämte vissa områden
för vilkas internationella förbindelser Storbritannien ansvarar,
Tjeckoslovakien och Förbundsrepubliken Tyskland.

15. Till den i Strasbourg den 27 januari 1977 dagtecknade europeiska
överenskommelsen (SÖ 1977:4) om översändande av ansökningar om
rättshjälp är följande främmande stater anslutna: Belgien, Danmark,
Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Norge,
Portugal, Spanien, Storbritannien och Nordirland, Turkiet och Österrike.

16. Till den i Strasbourg den 27 januari 1977 dagtecknade europeiska
konventionen (SÖ 1977:12) om bekämpande av terrorism är följande
främmande stater och områden anslutna: Belgien, Cypern, Danmark,
Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Liechtenstein, Luxemburg,
Nederländerna, Norge, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien och
Nordirland jämte Guernsey, Isle of Man och Jersey, Turkiet,
Förbundsrepubliken Tyskland och Österrike.

17. Till den i Haag den 25 oktober 1980 dagtecknade konventionen om
internationell rättshjälp (SÖ 1986:72) är följande främmande stater
anslutna: Finland Frankrike, Jugoslavien och Spanien.

18. Till den i Luxemburg den 20 maj 1980 dagtecknade konventionen (SÖ
1989:8) om erkännande och verkställighet av avgöranden rörande vårdnad
om barn samt om återställande av vård av barn är följande främmande
stater anslutna: Belgien, Cypern, Frankrike, Luxemburg, Norge, Portugal,
Schweiz, Spanien, Storbritannien och Nordirland samt Österrike.

19. Till den i Haag den 25 oktober 1980 dagtecknade konventionen (SÖ
1989:7) om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn
är följande främmande stater anslutna: Amerikas Förenta Stater,
Australien, Canada, Frankrike, Luxemburg, Norge, Portugal, Schweiz,
Spanien, Storbritannien och Nordirland samt Österrike.