Förordning (1989:809) om riksgränsen mellan Sverige och Norge

SFS nr
1989:809
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDR
Utfärdad
1989-10-12
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:699

I enlighet med skriftväxling mellan Sverige och Norge den 1
september 1989 har riksgränsen enligt de år 1661 och 1751
träffade gränsöverenskommelserna den sträckning som har
föreslagits av den svenska och den norska gränskommission som
under åren 1984-1987 genomfört en gemensam översyn av
riksgränsen.

De av gränskommissionerna upprättade tekniska beskrivningarna
över gränsen (Band I-VII) utgör från och med den 1 september
1989 officiella gränsdokument. De ska förvaras hos
Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) och Lantmäteriet.
Förordning (2008:699).