/r1/ Riksbankens föreskrifter (1989:818) om utgivande av sedlar på ett tusen kronor;

SFS nr
1989:818
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1989-10-19

Fullmäktige i riksbanken föreskriver att sedlar på ett tusen kronor av
ny typ skall ges ut från och med den 22 november 1989 samt att sedeln
skall ha följande storlek, beskaffenhet och utseende.

/r3/ Storlek

Sedeln är 160 mm lång och 82 mm bred.

/r3/ Tryck

/r4/ Sedelns framsida

I sedelns högra del finns ett porträtt av Konung Gustav Vasa i
halvprofil med ansiktet vänt mot sedelns mitt. Hans namn och
regeringsår, GUSTAV VASA 1521–1560, är angivna längs motivets högra
kant. Till vänster och höger om porträttet finns en översiktsbild över
Stockholm på 1500-talet, utförd efter Vädersolstavlan i Storkyrkan i
Stockholm. Cirklarna som beskriver vädersolsfenomenet är avbildade i
konstgravyr till vänster om porträttet.

Sedelns vänstra sida, omfattande ungefär en fjärdedel av sedelns yta, är
täckt av ett tryck i rutmönster. Texten SVERIGES RIKSBANK är placerad
parallellt med sedelns kortsida.

Valörsiffran 1000 återfinns i sedelns övre vänstra samt sedelns nedre
högra hörn. Texten ETT TUSEN KRONOR återfinns längs sedelns övre kant.

En av cirkeldelarna direkt till vänster om porträttet är försedd med
mikrogravyr, i vilken texten SCRIPTURAM IN PROPRIA HABEANT LINGUA
upprepas.

Sedelns nummer är angivet i nedre vänstra hörnet.

Huvudmotivet är tryckt i en brun färg, porträttets nedre högra hörn och
delar av valörsiffran i övre vänstra hörnet är tryckta i en violett
färg.

Trycket på sedelns mittparti har färgerna blå, röd, orange och ockra som
avslutas i sedelns vänstra del i ett tonat fält som börjar i en grön
färg och övergår i en grå färg. Sedelns yttersta högra kant är tryckt
med en grå färg.

De konstgraverade cirklarna till vänster om porträttet samt texterna är
tryckta i en brun färg.

Numret är tryckt i en svart färg som ger återsken i ultraviolett ljus.

Med undantag av sedelns övre och nedre marginaler är hela sedelns
framsida tryckt.

/r4/ Sedelns baksida

Sedeln upptar till höger en talong med valörsiffran 1000 nedtill och två
namnteckningar i facsimile längs sedelns högra sida och är för övrigt
otryckt.

Huvudmotivet är utfört efter ett träsnitt ur Olaus Magnus’ historia om
de nordiska folken från 1555, som beskriver hur skörden bärgas och
tröskas. Bakgrunden består av plogfåror och böljande fält samt en sol
med solstrålar, allt avbildat i graverade säkerhetsmönster. Den vänstra
delen av avbildningen föreställer en öppen lada med skördad säd tryckt i
konstgravyr.

Valörsiffran 1000 återfinns även i sedelns övre vänstra hörn samt texten
ETT TUSEN KRONOR i sedelns nedre kant.

Huvudmotivet är tryckt i en brun färg med undantag av den nedre
mittersta delen som är tryckt i en grön färg.

Konstgravyrmönstret, som bildar bakgrund i sedelns mittersta del, är
tryckt i färgerna ockra, rött och lila. Solens yta är i en gulvit färg
som i ultraviolett ljus ger starkt återsken.

De fyra marginalerna är otryckta.

/r3/ Papper

Pappersfärgen är benvit och papperet är på sedelns vänstra sida försett
med ett vattenmärke föreställande Gustav Vasa i halvprofil, med ansiktet
vänt mot vänster.

I papperet är inlagd en lodrätt löpande säkerhetstråd, vilken framträder
i genomfallande ljus som en mörk linje med två raka kanter.