/r1/ Förordning (1989:947) om klassificering av vissa fordon som trafiktraktorer;

SFS nr
1989:947
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1989-11-16
Författningen har upphävts genom
SFS1992:1734
Upphävd
1993-01-01

1 § En bil som byggts om till ett dragfordon som inte kan framföras med
högre hastighet än 50 kilometer i timmen och endast med svårighet kan
ändras så att det kan framföras med högre hastighet, skall anses såsom
trafiktraktor. Om fordonets tjänstevikt är högst 2 000 kilogram och om
det inte kan framföras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen och
endast med svårighet kan ändras så att det kan framföras med högre
hastighet skall dock i fråga om förarbehörighet tillämpas de
bestämmelser som gäller för jordbrukstraktorer.

2 § Som trafiktraktor anses även ett fordon som är särskilt konstruerat
för att användas för på- och avlastning av påhängsvagnar inom hamn-och
terminalområden eller andra liknande områden.